Vizyon

Best Buddies, zihinsel ve gelişimsel engeli olan kişilerin sosyal hayata, okullara, işyerlerine ve topluluklara başarılı bir şekilde entegre oldukları bir dünya hedefliyor.

 

Organizasyonumuz bu hedef gerçekleşene kadar; ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine, toplum üyelerine, iş yerleri ve çalışanlarına engeli olan bireylerin duygusal, işlevsel ve doğal ihtiyaçları hakkında eğitimler vermeye devam edecektir.

Zihinsel ve gelişimsel engelleri olan ve olmayan insanlar arasında arkadaşlık kurar, yaşam kalitesini ve sosyal hayata katılım düzeyini arttırırken arkadaşlık yoluyla sosyal danışmanlık sunar.

 

Zihinsel ve gelişimsel engelleri olan kişilerin işlerini güvence altına alarak gelir elde etmelerini, vergi ödemelerini ve kendilerini desteklemelerini sağlar.

 

Zihinsel ve gelişimsel engelleri olan ve olmayan insanları, liderler, konuşmacılar ve hak savunucuları olmak için eğitir ve güçlendirir.

 

Zihinsel ve gelişimsel engelleri olan ve olmayan insanlar için canlı, entegre bir yaşam fırsatı sağlamak.