Liderlik Geliştirme Programı

Best Buddies Liderlik Geliştirme programları organizasyonumuzun dört temel misyonundan bir tanesidir. Programlar, zihinsel veya gelişimsel engelleri olan ve bu engeli olmayan bireylere eğitim verir ve liderlik, konuşma becerileri ve destekçi olmaları için güçlendirir. Best Buddies programın katılımcılarının zihinsel ve gelişimsel engeli olan bireylere daha kapsayıcı bir dünya için önce kendi toplumlarında daha sonra da dünya çapında etki yaratabileceğini yürekten inanmaktadır.

Best Buddies® Elçileri

Zihinsel ve gelişimsel engelleri olan veya olmayan bireylerin konuşmacı becerileri, kendilerini, akranlarını ve toplumdaki, iş yerlerindeki ve hükümetteki Best Buddy’leri başarılı bir şekilde savunmaları için gereken özsaygı ve özgüveni kazanma fırsatı sunmaktadır.

Best Buddies® Tanıtımcıları

Gençleri zihinsel ve gelişimsel engeli olan bireyler için destekçi olmaya cesaretlendirir ve engelli hakları hareketi için farkındalık oluşturacak özel etkinlikler organize eder yeni Best Buddies programlarının kurulmasında yardımcı olur.

Küresel bir Gönüllü Hareketi

1989 yılında Anthony K. Shriver tarafından kurulan Best Buddies, dünya genelinde orijinal bir uygulama noktasından yaklaşık 2.900 uygulama noktasına büyüyen; zihinsel ve gelişimsel engelleri olan ve olmayan 1.25 milyondan fazla insanın hayatını olumlu yönde etkileyen canlı bir organizasyondur. Best Buddies programları, Amerika’da 50 eyaletin her birine ve dünyadaki 53 ülkeye katılımcıları dahil etmektedir.