Best Buddies Turkey

Best Buddies Turkey, 2010 yılında Alternatif Yaşam Derneği tarafından akreditasyon hakları alınarak kurulmuş ve o dönemde projeyi uygulayan 50. ülke Türkiye olmuştur. Ağırlıklı olarak Okul Tabanlı Arkadaşlık Programları uygulayan Best Buddies Turkey, Liderlik Gelişimi Programları konusunda da adımlar atmaktadır.

 

Alternatif Yaşam Derneği, Nisan 2020’de Ege Bölgesi’ndeki 8 ilin koordinasyonuyla ilgili Güzel İşler Derneği’ni yetkilendirmiştir. Daha sonra, Alternatif Yaşam Derneği ve Güzel İşler Derneği arasında imzalanan protokol ile birlikte Ocak 2022 tarihinden itibaren BESTBUDDIES®TURKEY akreditasyonu ile ilgili tüm haklar Güzel İşler Derneği’ne geçmiştir.

 

Okul Tabanlı Arkadaşlık Programı ile ilgili yürütülen çalışmalara katılan Best Buddies Turkey gönüllüleri, projenin işleyişiyle ilgili süreçlerde aktif rol alırlar.

 

Ele alınan sosyal sorunun çözümü ile ilgili girişimleri desteklemesi açısından, tüm gönüllülere, Best Buddies Turkey tarafından Deneysel Liderlik Atölyesi ve Özel Gereksinimli Bireylerle İletişime Doğru Yaklaşım Seminerleri düzenlenmektedir.

Zihinsel ve gelişimsel engelleri olan ve olmayan insanlar arasında arkadaşlık kurar, yaşam kalitesini ve sosyal hayata katılım düzeyini arttırırken arkadaşlık yoluyla sosyal danışmanlık sunar.

 

Zihinsel ve gelişimsel engelleri olan kişilerin işlerini güvence altına alarak gelir elde etmelerini, vergi ödemelerini ve kendilerini desteklemelerini sağlar.

 

Zihinsel ve gelişimsel engelleri olan ve olmayan insanları, liderler, konuşmacılar ve hak savunucuları olmak için eğitir ve güçlendirir.

 

Zihinsel ve gelişimsel engelleri olan ve olmayan insanlar için canlı, entegre bir yaşam fırsatı sağlamak.